Team ontwikkeling

Bij sessies met team ontwikkeling als doel kun je denken aan de volgende opdrachten:

  • Het team wil elkaar beter leren kennen.
  • Het team wil beter met elkaar gaan samenwerken; de neuzen dezelfde kant op krijgen omtrent doelstelling, strategie en taakverdeling.
  • Er is wrijving in het team.

We hebben een hele toolbox van middelen om team ontwikkeling te faciliteren. Onder andere Lumina Learning producten die helpen inzicht te krijgen in voorkeursgedrag (Lumina Spark), emotionele intelligentie (Lumina Emotion) of leiderschapsvoorkeuren (Lumina Leader). Ook zijn wij gecertificeerd in mediation vraagtechnieken.

Strategie bepalen

Team Strategie Canvas

Om tot een plan van aanpak te komen (voor het gemeenschappelijke doel, een project of een veranderprogramma) en de uitvoering hiervan te monitoren, is het goed om regelmatig ‘Strategie’ op de agenda te zetten.

Wij helpen bij het vaststellen of herijken van de Strategie door de juiste onderwerpen aan te snijden, verduidelijkende en prikkelende vragen te stellen en ongevraagd mee te denken.

Bij strategie sessies maken wij gebruik van onze Strategie Canvas die we per sessie aanpassen op basis van de spelende vraagstukken. 

Uiteraard zorgen wij ervoor dat als de ‘stip op de horizon’ geformuleerd is, er een routekaart komt hoe de stip te realiseren. In deze routekaart ligt vast wat prioriteit krijgt, in welke volgorde stappen worden genomen en wie wat wanneer gaat doen.

Voor verandertrajecten maken we gebruik van ons standaard verander-stappenplan. Hiermee voorkomen we dat cruciale stappen vergeten of overgeslagen worden en zetten we het verandertraject meteen op voor succes!

Proces optimalisatie

Het kan zijn dat een proces niet lekker loopt of er veel verbetermogelijkheden gesignaleerd worden.

Belangrijk is om eerst het proces in kaart te brengen met verschillende betrokkenen. Onze ervaring is dat iedereen denkt hetzelfde proces voor ogen te hebben, maar dit in de praktijk niet zo is.

Als het proces in kaart is gebracht, kan vastgesteld worden waar de problemen of verbetermogelijkheden zitten en hoe deze aan te pakken.

De sessie eindigt met een gezamenlijk vastgesteld proces, verbetermogelijkheden, te nemen acties met prioriteit, eigenaar en due date.

Wij zorgen ervoor dat de sessie op een gestructureerde manier verloopt. Onze uitgebreide Lean ervaring helpt hierbij.

Proces optimalisatie

Heb je al zin in een sessie?

Of zoek je een facilitator, trainer of coach voor een ander vraagstuk?

Neem dan contact met ons op!